Тим за професионалну оријентацију организује реалне сусрете са експертима

thinking

Тим за професионалну оријентацију организује реалне сусрете са експертима и то агроном: Перица Самарџија, археоботаничар : Александар Медовић .

Сусрети ће се организовати у малој сали за ученике осмог разреда 15.04.2014 у 13,00 часова а за ученике седмог разреда 16.04.2014 такође у 13,00 часова

Реалан сусрет са експертом, дипломираним правником Мирославом Урошевић, организоваће се 02.04. 2014. у 11,00 часова  у канцеларији секретара школе.

У исто време ученици који желе да виде послове које ради економска струка имаће прилику да се упознају у канцеларији шефа рачуноводства, експерта, Бранке Миоч.

Реалан сусрет и проба праксе из области кулинарства организоваће се 05.04.2014 са сатницом која ће бити објављена накнадно. Реалним сусретом руководиће експерт: Вера Чавић