Педагошки колегијум

Педагошки колегијум

 

Педагошки колегијум чине:

Жарко Мушицки – директор

Весна Цветановић– помоћник директора

Маја Вуцеља Петаков – школски психолог

Маја Клицов – школски педагог

Координатори стручних тимова

Координатори стручних већа

Координатори разредних већа