Тим за дежурство и безбедност у школи

Тим за дежурство и безбедност у школи

 

Координатор тима:

Петар Бебић

 

Чланови тима:

Снежана Мандић

Биљана Максић Говедар

Вера Вигњевић

Небојша Недељков

Војислав Живков