Тим за инклузивно образовање

Тим за инклузивно образовање

 

Координатор тима:

Сузана Утјешановић

 

Чланови тима:

Жарко Мушицки – директор

Весна Цветановић– помоћник директора

Маја Вуцеља Петаков – школски психолог

Маја Клицов – школски педагог

             Зорица Николић

Слађана Радуловић

Невенка Јоцић

Дијана Кекић