Тим за координисање стандарда

Тим за координисање стандарда

Координатор тима:

Татјана Лекић

 

Чланови тима:

Драгана Ћосић

Весна Цветановић

Ивана Делић

Маријана Вучај

Марина Петковић

Мирослава Урошевић