Тим за самовредновање

Тим за самовредновање

 

Координатор тима:

Александра Спасић

   Чланови тима:

Жарко Мушицки – директор

Маја Вуцеља Петаков – школски психолог

Маја Клицов – школски педагог

Мирјана Филиповић

Драгица Кривокућа

Мирјана Петровић

Исидора Бороцки

Мирјана Илкић

Биљана Латиновић

 

Катарина Керенец, ученик VIII2