Тим за школски програм и извештај

Тим за израду годишњег плана рада и извештаја о реализацији годишњег плана рада школе

 

Координатор тима:

Александар Утјешановић

 

Чланови тима:

Бранислав Бујанић

Слађана Војновић

Нада Пуртић

Иван Нинковић

Маријана Вигњевић

Наташа Бабић

Ивана Марчок