TIMSS 2023

Наша школа једна је од 30 школа у Републици Србији која је изабрана да учествује у пробном тестирању у међународном истраживању ТИМСС 2023 (Trends in International Mathematics and Science Study).

Истраживање се бави проценом  постигнућа ученика из области математике и природних наука.

Тестирање ће се спровести са ученицима 4. разреда из изабраних одељења, у периоду од 14. марта до 15. априла, 2022. године.Тестирање ће бити реализовано потпуно у дигиталном облику.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је потписник спровођења ове студије, подржава је и финансира, док, у националним оквирима, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања припрема и изводи ово истраживање.

Школски координатор TIMSS 2023

Мирјана Тунгуз, наставник информатике и рачунарства