УКЉУЧИ СЕ-ИСКЉУЧИ СЕ!

WWF i Sat za nasu planetu

WWF – Светски фонд за природу, организује акцију Сат за нашу планету која ће се одржати осми пут у

свету, а шести пут у Србији. У суботу 29. марта 2014. године у 20.30 часова у домовима, школама и

пословним зградама, на знаменитим грађевинама и споменицима широм планете биће искључена светла на један сат – „Сат за нашу планету”. Од свога настанка 2007. године у Сиднеју ова иницијатива је постала глобални покрет у који се прошле године укључило преко 2 милијарде људи из 154 земље.

Сат за нашу планету је глобална кампања у коју се укључују појединци, организације, институције и

компаније са циљем да пошаљу снажну поруку да је могуће нешто предузети по питању ублажавања

последица климатских промена и да је могуће променити своје свакодневне навике за добробит планете

и свих нас који на њој живимо (више информација на wwf.panda.org/serbia).

Oсновне информације о  WWF