УПИС У ПРВИ РАЗРЕД 2024/2025. -ЗАКАЗИВАЊЕ ТЕРМИНА ЗА ТЕСТИРАЊЕ ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД

УПИС У ПРВИ РАЗРЕД 2024/2025.

ПОШТОВАНИ РОДИТЕЉИ,

ЗАКАЗИВАЊЕ ТЕРМИНА ЗА ТЕСТИРАЊЕ ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД СЕ ВРШИ ЕЛЕКТРОНСКИ

ЗАКАЗИВАЊЕ СЕ ВРШИ ПУТЕМ е-УПРАВЕ  ezakazivanje.euprava.gov.rs

УКОЛИКО РОДИТЕЉ НЕ ЖЕЛИ ДА ЗАКАЖЕ ТЕРМИН ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ ИЛИ НЕМА МОГУЋНОСТ ЗАКАЗИВАЊА ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ, ЗАКАЗИВАЊЕ ТЕРМИНА ТЕСТИРАЊА МОЖЕ ИЗВРШИТИ ДОЛАСКОМ У ШКОЛУ.

ЗАКАЗИВАЊЕ ТЕРМИНА ТЕСТИРАЊА СЕ МОЖЕ ИЗВРШИТИ ДОЛАСКОМ У ШКОЛУ, СВАКОГ РАДНОГ ДАНА ОД 8 ДО 15 ЧАСОВА, НА ПРВОМ СПРАТУ, КАНЦЕЛАРИЈА БРОЈ 98.