УПИС У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 2017/2018.

Нови извештај у коме су жеље ученика и коначан број бодова ученика ће бити на паноима у приземљу школе, у четвртак од 8 часова. Потребно је најкасније истог дана до 12 часова проверити податке!
Ако се ради о жељи за коју је требало претходно полагати пријемни испит, поред те жеље је или број бодова које ученик има укупно за тај профил или пише да нема бодова – ако нема положен пријемни па се тамо не може ни уписати.
Такође, ученици који немају бар 50 бодова а писали су као жеље четворогодишње профиле, остају без бодова за те профиле.