УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД ШКОЛСКА 2014/2015. ГОДИНА

1.У први разред уписују се сва деца која 1.IX 2014. навршавају најмање 6,5 година, а највише 7,5 година. ( Деца рођена од 1.III 2007. до 01 . III 2008. )

Обавезна је пријава уписа и поступак испитивања детета за полазак у школу.

 2.Могу да се упишу и деца која до 1. IX 2014. навршавају 6 до 6,5 година. Спроводи се поступак провере спремности за полазак у школу

3. Могу да се упишу и деца старија од 7,5 година која због болести или других оправданих разлога нису могла раније да се упишу у школу

 УПИС УЧЕНИКА ПОЧИЊЕ 1.IV2014..

У ОПРАВДАНИМ СЛУЧАЈЕВИМА УПИС СЕ МОЖЕ ИЗВРШИТИ ДО 31.VIII2014.

ДЕТЕ УПИСУЈЕ РОДИТЕЉ СА СЛЕДЕЋОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ:
-Извод из матичне књиге рођених (фотокопија)

-Потврда Дома здравља о здравственом прегледу детета и потврда о вакцинацији ü Фотокопија личне карте једног родитеља
-Уверење о завршеном припремном предшколском програму (предаје се накнадно, по добијању у предшколској установи)
Упис се може обавити у секретаријату школе, на првом спрату, у следећим терминима:
понедељком, средом и петком од 8,00-15,00 часова – уторком и четвртком од 8,00-17,00 часова.

upis