УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД – ШКОЛСКА 2015/2016. ГОДИНА

ШКОЛСКА 2015/2016. ГОДИНА

1.У први разред уписују се сва деца која 1.IX2015. навршавају најмање 6,5 година, а највише 7,5 година. (Деца рођена од 1.III 2008. до 01 . III 2009. )

Обавезна је пријава уписа и поступак испитивања детета за полазак у школу.

2.Могу да се упишу и деца која до 1.IX2015. навршавају 6 до 6,5година. Спроводи се поступак провере спремности за полазак у школу

3.Могу да се упишу и деца старија од 7,5 година која због болести или других оправданих разлога нису могла раније да се упишу у школу

УПИС УЧЕНИКА ПОЧИЊЕ 1. априла 2015.

У ОПРАВДАНИМ СЛУЧАЈЕВИМА УПИС СЕ МОЖЕ ИЗВРШИТИ ДО 31. августа 2015

ДЕТЕ УПИСУЈЕ РОДИТЕЉ СА СЛЕДЕЋОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ:

-Извод из матичне књиге рођених (фотокопија)

-Потврда Дома здравља о здравственом прегледу детета ( на увид)

-Доказ о пребивалишту- на увид

-Уверење о завршеном припремном предшколском програму (предаје се накнадно, по добијању у предшколској установи- на увид)

Упис се може обавити у секретаријату школе, на првом спрату, у следећим терминима:

понедељком, средом и петком од 8,00-15,00 часова –уторком и четвртком од 10,00-19,00 часова.

Директор Жарко Мушицки