УПУТСТВО ЗА ПОСТУПАК ПРИГОВОРА НА РЕЗУЛТАТЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА

Ученик или родитељ, односно старатељ има право на увид у тест.

Увид у тест омогућава школска комисија која дежура у школи од 8:00 до 16:00 часова , 20. јунa 2015.

Уколико ученик сматра да постоје грешке у бодовању његовог рада, родитељ или старатељ ученика има право да уложи приговор. Родитељ или старатељ ученика улаже приговор школској комисији након увида у тест од 8:00 до 16:00 часова, искључиво у писаној форми на Обрасцу 11.

Овај образац родитељ, односно старатељ добија у школи, од одељенског старешине.

Школска комисија за приговоре одмах решава приспеле приговоре и одговор на поднети приговор даје родитељу, односно старатељу такође у писаној форми, на Обрасцу 12. Школска комисија за приговоре доставља све одговоре на приговоре и тестове председнику Школске комисије- директору школе.

Уколико ученик није задовољан одговором школске комисије за приговоре, родитељ, односно старатељ има право да поднесе приговор Окружној комисији.

Приговори се попуњавају и предају одељенском старешини истог дана, 20. јуна 2015. на обрасцу који родитељи добијају од одељенског старешине .

Право приговора окружној комисији имају само они ученици који су претходно уложили приговор школској комисији за приговоре.

Председник Школске комисије- директор школе, предаје приговоре са одговором Школске комисије за приговоре и тестове, Окружној комисији за приговоре.

Окружна комисија за приговоре одмах решава приспеле приговоре и одговор на поднети приговор даје такође у писаној форми, на Обрасцу 12а. Окружна комисија за приговоре доставља све одговоре на приговоре и школској комисији.

Одлука окружне комисије за приговоре у другом степену је коначна. Републичка комисија не решава приговоре на резултате завршног испита.