Важно обавештење за ученике и родитеље

  1. завршни испит из СРПСКОГ ЈЕЗИКА је 15.06.2015.од 10-12 часова, из МАТЕМАТИКЕ 16.06.2015. од 10-12 часова, а КОМБИНОВАНИ ТЕСТ је 17.06.2015. од 10-12 часова,
  2. дозвољени прибор за ученике: ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК – графитна и плава хемијска оловка, гумица, ЗА МАТЕМАТИКУ – графитна оловка, плава хемијска оловка, гумица, троугао, лењир и шестар; ЗА КОМБИНОВАНИ ТЕСТ– графитна и плава хемијска оловка,гумица.
  3. сва три дана када ученик полаже завршни испит мора код себе имати оверену ђачку књижицу са залепљеном фотографијом и уписаним идентификационим бројем ученика;
  4. у просторији у којој полаже испит ученик седи на месту са редним бројем које одговара редном броју са Јединственог списка ученика;
  5. сва три дана ученици обавезно треба да дођу испред главног улаза у школу у 9:00 на кратак састанак са одељенским старешином пре него што буду распоређени у просторије где ће полагати завршни испит;
  6. од личних ствари на испит се може унети само вода/освежавајући напитак, а све остале ствари обавезно се одлажу на посебно место током трајања испита.