ЗАВРШНИ ИСПИТ 2014. – Упис у средњу школу

6. ЈУЛ 2014. – Упис у средњу школу

Листа расподеле за упис у средње школе налази се на главном улазу у школу.

Податке можете проверити и на основу идентификационог броја на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

http://www.upis.mpn.gov.rs