ЗАВРШНИ ИСПИТ – Важно обавештење за ученике!

Важно обавештење за ученике

– испит из српског језика је 15. јуна, из математике 16. јуна и испит са комбинованим тестом је 17. јуна 2016. године;

дозвољени прибор за ученике: ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КОМБИНОВАНИ ТЕСТ – графитна и плава хемијска оловка, гумица, ЗА МАТЕМАТИКУ – графитна оловка, плава хемијска оловка, гумица, троугао, лењир и шестар;

сва три дана када ученик полаже завршни испит мора код себе имати оверену ђачку књижицу са залепљеном фотографијом и уписаним идентификационим бројем ученика (испод фотографије);

– у просторији у којој полаже испит ученик седи на месту са редним бројем које одговара редном броју на Јединственом списку ученика;

сва три дана ученици обавезно треба да дођу у школу у 8.00 на кратак састанак са одељењским старешином пре него што буду распоређени у просторије где ће полагати завршни испит;

– од личних ствари на испит се може унети само вода/освежавајући напитак, а све остале ствари обавезно се одлажу на посебно место током трајања испита.

zavrsni-ispit-2016-1