Бесплатни уџбеници за 2023/24. годину

Право на бесплатне уџбенике за 2023/24 годину,  имају треће и свако наредно дете уколико су два претходана детета у систему шоловања (донети потврду из школе – факултета осим из наше школе),  корисници социјалне новчане помоћи (доносе решење)  и деца са ИОП-ом 1  ИОП-ом 2 или ИОП-ом 3  –  документација је у школи . Документе за остваривање наведеног права, треба послати до петка, 31.3.2023.  у школу и предати одељенским  старешинама. Пријемни образац се може преузети  на спрату код канцеларија или скинути са сајта наше школе.