Category: ЗАВРШНИ ИСПИТ 2016.

ЗАВРШНИ ИСПИТ НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА – УПУТСТВО ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ

1. УПУТСТВО ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ – СРПСКИ ЈЕЗИК – 15.06.2016. Појашњење упутства за бодовање – српски језик – 15.06.2016. 2. УПУТСТВО ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ – МАТЕМАТИКА – 16.06.2016. Појашњење упутства за бодовање – математика – 16.06.2016....