Тим за професионалну оријентацију

Школа у сарадњи са установaма за професионалну оријентацију помаже  родитељима, односно старатељима и ученицима у избору средње школе и занимања, према склоностима и способностима ученика и у том циљу прати њихов развој и информише их о карактеру и условима рада појединих занимања.
Ради праћења индивидуалних склоности ученика и пружања помоћи ученицима и њиховим родитељима, односно старатељима у избору средње школе и занимања, школа формира тим за професионалну оријентацију, у чијем саставу су стручни сарадници и наставници.
Тим за професионалну оријентацију реализује програм професионалне оријентације за ученике седмог и осмог разредa.
Тим за професионалну оријентацију чине

Нина Димитријевић
Георгије Јевросимов
Жана Манић
Мирјана Новаковић
Мирослав Радуловић

 

 

– САЗНАЈТЕ ВИШЕ О ТИМУ ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ